-

Elérhetőségek

Gencsapáti Értéktára

Cím: 9721 Gencsapáti,
Szentegyház u. 5.
Telefon:
36305605099
E-mail:
gencsmuvhaz@gpinet.hu


Értékek

Apáti kereszt (Apáti dombon)Apáti kereszt (Apáti dombon)

Az egyházmegye első püspöke Szily János miután elfoglalta püspöki székét, sorra látogatta a plébániákat, hogy személyesen tájékozódjon azok helyzetéről. 1780-ban kereste fel Németgencset és fíliális községeit: Apátit és Perenyét. Az általa készített jegyzőkönyvből Apátiról megtudjuk, hogy lakossága magyar anya nyelvű volt, lélekszáma: 103, ebből 61 felnőtt (gyónóképes) és 42 gyermek (nem gyónóképes). Lelkipásztorát Wlasits Jánosnak hívták. A templom a falutól keletre egy kis dombon épült, jó állapotban volt. Ezt a nyilvános kápolnát szilárd anyagból készítették. Az előző egyházlátogatások leírásától eltérően alakját nem kereknek, hanem nyolcszögletűnek említi. Cseréppel fedték, tornya kerek, fából volt. A földesúr építtette a Szentháromság tiszteletére, szükséges felszereléséről is ő gondoskodott. 100 személy befogadására volt alkalmas. A megfelelően díszített oltárát fából készítették, oltárköve sértetlen. A padok, a kórus és a szószék is fából volt. A tornyában lévő 200 font súlyú harangról megemlíti: nem ismert, hogy ki és mikor szentelte meg. A kápolna kriptájába Telekessy család tagjai temetkeztek. A kápolna körül árokkal körülvett temető volt. A templom védőszentjének, Szent Háromságnak ünnepét Szent Háromság vasárnapján ülték meg, a földesúr költségén. 1815-ben Somogy Lipót püspök látogatása során megjegyezte, hogy a kápolnát romos állapotban találta. A dombon épült kis templomot istentisztelet céljára alkalmatlannak ítélte meg. Az ellenséges hadak támadása következtében súlyosan megsérült, ezért, és profán célra történt használata miatt felújítását és felszentelését rendelte el. A toronyban lévő harangot az Apátiban lakó hívek megőrzésre átvették.

1815-ben a lakosság száma: 107 felnôtt (gyónóképes) 32 gyermek (nem gyónóképes) és 3 más vallású. Németgencs plébánosa Torma Mihály volt, 31 éves, aki Zala megyében, Lentiben született. A kastély kápolnája jól felszerelt, fenntartásáról a földesúr gondoskodott. Az egyházmegye püspöke, Böle András 1840-ben látogatta meg a németgencsi plébániát filiáival együtt, és tartott vizsgálatot. A látogatás során készült jegyzőkönyv megemlíti, hogy a filia Apáti félórai távolságra van a plébánia templomtól. A település lélekszáma: 138 felnőtt és 13 gyermek Apáti földesura gróf Széchenyi Pál. A Széchenyi család kastélyában tartózkodott udvari káplánként a 70 éves Trunschek Antal esztergomi egyházmegyés lelkipásztor. A falu plébánosa Torma Mihály volt. A plébániához tartozó kápolnák felsorolásakor megemlíti, hogy a Szentháromság tiszteletére emelt kápolnát az 1815. évi visitátio után lebontották, és helyére keresztet állítottak, 1840-ben.

 

 

virtuális túra indításához kattints a fenti képen látható nyílra.
A tartalom nagyobb formátumú megjelenítéséhez válaszd a jobb alsó sarokban lévő teljes képernyő ikont.


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Gencsapáti Értéktára - Magyar