-

Elérhetőségek

Gencsapáti Értéktára

Cím: 9721 Gencsapáti,
Szentegyház u. 5.
Telefon:
36305605099
E-mail:
gencsmuvhaz@gpinet.hu


Értékek

Gencsapáti Legénycéh hagyományaGencsapáti Legénycéh hagyománya

„Mi legényekkel elhatároztuk, hogy Nemes Nemzetünk, Atyáink, Nagyatyáink már-már feledésbe merülő Hagyományait méltón megtartjuk és megújítjuk, így magunkat is jobbítván a felejtőket emlékeztetvén öcséinknek, majdan jövendőknek. Gyermekeinknek, Unokáinknak továbbadjuk, míg a Világ Világ lesz. Hogy ezen szándékunk teljesüljön az 1998-dik esztendőben Szent Mihály havának 5-dik napján újraalapítottuk a Gencsapáti Legénycéhet.”
 

Gencsapáti Legénycéh

A Gencsapáti Legénycéh 1998-ban alakult újjá, azzal a célkitűzéssel, hogy a már-már feledésbe merült hagyományokat, szokásokat megújítsa, őrizze és tovább örökítse a jövő nemzedékei számára. Ezt foglalja össze az alapítóirat.

„A Gencsapáti Legénycéh alapítóirata

Mi legényekkel elhatároztuk, hogy Nemes Nemzetünk, Atyáink, Nagyatyáink már-már feledésbe merülő Hagyományait méltón megtartjuk és megújítjuk, így magunkat is jobbítván a felejtőket emlékeztetvén öcséinknek, majdan jövendőknek. Gyermekeinknek, Unokáinknak továbbadjuk míg a Világ Világ lesz. Hogy ezen szándékunk teljesüljön az 1998-dik esztendőben Szent Mihály havának 5-dik napján újraalapítottuk a Gencsapáti Legénycéhet.

E naptól fogva legyen minden évben Szent Egyed hetében a céhbe belépni kívánó jelöltek megpróbálása, aztán a céhnek vigassága, majd az azt követő héten a legénybíró, a kulcsár, és a botos megválasztása. Hogy köztünk a Rend, az Igazság megtartassék a gencsapáti legények céhszabályait a Céh Nagy Könyvébe bevezetjük.”

A Legénycéh tagjai – a kinősült legényeket, igazlátókat beleértve- a magánéletben is összetartanak és segítik egymást az ügyes-bajos dolgokban!

Mit jelent, hogy legény? Ki is válhat legénnyé?

A jelöltnek (puhab) – mielőtt próbát tehetne – ismernie kell a legénycéh törvényeit, szavával és tetteivel ki kell mutatnia, hogy kívánja a Becsületes legényéletet. Ami azt jelenti, hogy el tudja végezni a felnőttek mezőgazdasági és egyéb munkáit. Ezután keresztapát választanak a legények közül, aki ebben továbbsegítheti.  Ha mindennek megfelel, akkor vehet részt a Legényavatón, melyet Szent Egyed hetének szombatján tartjuk itt Gencsen. Itt 7 próbát kell kiállnia ahhoz, hogy Legénnyé avassák. A legényavató estéjén Mulatságot rendeznek a frissen felavatott legény tiszteletére.

A rá következő héten megtartják a tisztújító Céhgyűlést. Itt kerül sor a legénybíró, a botos, a kulcsár, a bormester és az írnok megválasztására. (Az első legény, vagyis a legénybíró az, akit elfogadnak és méltónak tartanak erre. A bíró botján rovásírással a korábbi bírók által van róva a nevük.  A kulcsár, aki a céh gazdasági ügyeiért felel. A botos feladata, hogy a céh által hozott regulákat (céhtörvényeket) betartassa. Az írnok vezeti azt a könyvet, ami tartalmazza a céhszabályzatot és feljegyzünk minden fontos céhvel kapcsolatos eseményt. Az írnok feljegyzi azt is, ha fenyítés történt, bár ritka az ilyesmi. Ha valaki nem legényhez méltóan viselkedik, ki is zárhatják. A bormester a céh által szervezett rendezvényekre a bort biztosítja, nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is, hogy senki rossz szájízzel haza ne menjen. A legénycéhben mindenkinek egy szavazata van, ha igazlátók, vagyis már házas férfiak is megjelennek a céhgyűlésen, nekik együtt van egy szavazata. Megalakulásunkkor készítettünk egy céhkönyvet, egy közel öt literes céhkorsót is a címerünkkel, amelyen a gencsi söprű látható és a tetején egy korona, ami a Szent Koronára utal. Később elkészült mindezek tárolására a céhláda is, Németh Alfréd legény jóvoltából. Büszkék lehetünk arra, hogy egyedül Nyugat-Magyarországon maradtak meg a legénycéhek.)

A Legénycéh tagjai mind máig eljárnak húsvét hétfőn locsolkodni, felállítják és kitáncolják a májusfákat, amelyet a lányos házaknál vagy közösségi helyeken állítanak, megtartják a legényavatót és a mulatságot. A Gencsapáti Legénycéh együttműködve a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel, részt vesz a szüreti felvonuláson és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások bemutatásában (betlehemezés, regölés).

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Gencsapáti Legénycéh a Nyugat-Magyarországon megmaradt és újjáéledt Legénycéh hagyományokat ápolja a szokáskultúra életben tartásával, átörökítésével. 1998-ban alakultak újjá, de az 1890-es évekből van adatunk a Gencsapáti céh működéséről és a helyi társadalomban betöltött szerepéről (cd melléklet). A térségünkre jellemző közösség felvételét mindenképpen javasoljuk a Megyei Értéktár Bizottságnak!


7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő
források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

http://www.gencskultur.hu/?page=legenyceh&kat=ghn

http://vaol.hu/cimlapon/hagyomanyorzesre-feleskudve-locsolas-vodorbol-patakvizzel-1246785

http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6631&cikk_id=24423

https://plus.google.com/photos/103939015241651208438/albums/5611710904717820481

http://www.vnemethzsolt.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=56729

http://propeller.hu/tag/gencsap%C3%A1ti+leg%C3%A9nyc%C3%A9h

http://www.regio1.hu/index.php?mod=ev_d&t_id=1033

Pungor Ervin: Jelentés gencsapáti és nagygencsi gyűjtésről, 1952., MTA–ZTI Táncosztályának kézirattára AKT. 160. 3–6. p. (cd melléklet)

- Gencsapáti – a Magyarország kincsestára sorozatban (megjelent 2013-ban a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában)

 

 

virtuális túra indításához kattints a fenti képen látható nyílra.
A tartalom nagyobb formátumú megjelenítéséhez válaszd a jobb alsó sarokban lévő teljes képernyő ikont.


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Gencsapáti Értéktára - Magyar