-

Elérhetőségek

Gencsapáti Értéktára

Cím: 9721 Gencsapáti,
Szentegyház u. 5.
Telefon:
36305605099
E-mail:
gencsmuvhaz@gpinet.hu


Értékek

Gencsapáti NéptánchagyományaGencsapáti Néptánchagyománya

A verbunk - Összeköt és megkülönböztet: Összeköt bennünket a Kárpát-medencében megtalálható verbunkokkal és megkülönböztet, mert csak a településre jellemző sajátosságokat hordoz. Élő hagyomány a gencsapáti néptánckultúra a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes (1938) szakmai munkájának és átörökítő tevékenységének köszönhetően 6 csoportban 120-an táncolnak településen. Az együttes többszörösen kiválóan minősült, célkitűzése a néptánchagyomány megőrzése, feldolgozása, terjesztése és átörökítése.

Beadványunkhoz mellékeljük: Antal László: GENCSAPTI A KÁRPÁT-MEDENCE TÁNCHAGYOMÁNYÁBAN, amely hivatkozásokkal írja le a felterjesztett táncok adatait, történetiségét.

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A gencsi verbunk, söprűtánc, kanásztánc, gencsi csárdás a helyi szellemi kulturális örökségünk része.  A verbunk - Összeköt és megkülönböztet: Összeköt bennünket a Kárpát-medencében megtalálható verbunkokkal és megkülönböztet, mert csak a településre jellemző sajátosságokat hordoz. Élő hagyomány a gencsapáti néptánckultúra a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes (1938) szakmai munkájának és átörökítő tevékenységének köszönhetően 6 csoportban 120-an táncolnak településen. Az együttes többszörösen kiválóan minősült, célkitűzése a néptánchagyomány megőrzése, feldolgozása, terjesztése és átörökítése.  A Települési Értéktár Bizottság a helyi tánchagyomány elemeit a települési értéktárban szerepelteti, mint

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Békefi Antal Vasi Népdalok. Szombathely, 1976.

DÖMÖTÖR Sándor: Őrség. Szombathely, 1987.

Eőrséghnek Leirása ugymint: Annak Természete, Története, Lakosai ezeknek szokásai, nyelvszokása a' mellyeket öszve szedegett Nemes - Népi Zakál György: 1818-dik Esztendőben.

FELFÖLDI László- PESOVÁR Ernő: Magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Bp. 1997.

HALMOSI István -LÁNYI Ágoston – PESOVÁR Ernő: Vas megye tánc-és zenei élete. Szombathely, 1988. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ.

HORVÁTH János - PESOVÁR Ernő: Vas megyei táncoktatók kézikönyve Szombathely, 1971. Népművelési Tanácsadó.

KARDOS László: Az Őrség népi táplálkozása. Budapest, 1943.

KŐVÁGÓ Zsuzsa - KŐVÁGÓ Sarolta: A magyar amatőr néptáncmozgalom története. A millenniumtól az 1948. évi Centenáriumi Fesztiválig Művelődéstörténeti kézikönyv. Budapest 2001.

LAJTHA László: Dunántúli táncok és dallamok I. Budapest, 1962. Zeneműkiadó Vállalat.

LAJTHA László: Dunántúli táncok és dallamok II. Budapest, 2005. Hagyományok Háza. Népzenei Monográfiák IV.

LÁNYI Ágoston – MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A körverbunk. Budapest, 1983. Zeneműkiadó Vállalat.

Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. Szerk.: Bartók Béla, Kodály Zoltán. Budapest, 1953.

MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok I-III melléklettel. Budapest 1970-72. 

Pálfi Csaba A Gyöngyösbokréta története Budapest, 1970. Tánctudományi Tanulmányok 1969-70. Magyar Táncművészek Szövetsége.

PÁVEL Ágoston: Őrségi képek. Vasi Szemle 1936. III. évf.

PESOVÁR Ernő: Tánchagyományunk történeti rétegei. A magyar nép tánctörténete. Szombathely, 2003. Berzsenyi Dániel Főiskola.

SZÁSZ Béla: Gencsapáti verbunk, perenyei söprűs, gencsi páros. Budapest, 1953. Művelt Nép Könyvkiadó. Néptáncosok Kiskönyvtára.

Körverbunk. „Verbunk” Gencsapáti-Perenye ZTI Ft 490. (MTA Zenetudományi Intézet Néptánc adattára)

Verbunk, kanásztánc, söprűtánc Gencsapáti ZTI 29. (MTA Zenetudományi Intézet Néptánc adattára) http://db.zti.hu/neptanc/tanc.asp?VBSdbClickClass_1=VBSdbGoToGridRow&VBSdbIndex_1=2


8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy
audiovizuális-dokumentációja (dvd Melléklet)
1. A Gencsapáti Hagyományőrő Néptáncegyüttes és Ispiláng Néptánccsoport által előadott lakodalmas koreográfia Gerlecz László rendezésében (Kapuvár 2013.04.13) https://www.youtube.com/watch?v=_2INiL7AiuI

2. Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes- Gerlecz László- Regrutázás Gencsapátiban https://www.youtube.com/watch?v=KJz-ktFrjuY

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést
valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek
felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

_2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez_

 

 

virtuális túra indításához kattints a fenti képen látható nyílra.
A tartalom nagyobb formátumú megjelenítéséhez válaszd a jobb alsó sarokban lévő teljes képernyő ikont.


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Gencsapáti Értéktára - Magyar