-

Elérhetőségek

Gencsapáti Értéktára

Cím: 9721 Gencsapáti,
Szentegyház u. 5.
Telefon:
36305605099
E-mail:
gencsmuvhaz@gpinet.hu


Értékek

Szent István templom (Apáti 1903)Szent István templom (Apáti 1903)

A kör alakú nyilvános kápolnát 1815-ben lebontották, helyére kőkeresztet állítottak fel. Az új templom 1903-ban készült el a helyi egyházközség adományaiból. 2003-ban ünnepeltük a Gyöngyösapáti templom felszentelésének 100 éves jubileumát. Az alkalomra a templom történetét feldolgozó kiadványt jelentettünk meg.

Az egyházmegye új főpásztora, az 1901-ben felszentelt Szabó Imre igent mondott az építkezés megkezdésére…Az apátiak elkészítették a templom alapítólevelét, amelyet eredetiben a Szombathelyi Püspöki Levéltár őriz. Az alapítólevél szövege a következő:

„Alapító-levél

Mi alulírottak, Gyöngyös-Apáti hitközség tagjai a németgencsi plébániában, tudtára adjuk mindenkinek, a kit megillet, hogy községünkben a folyó évben Isten dicsőségére s a Bold. Szűz Máriának, mint Magyarország Védasszonyának tiszteletére, édes hazánk ezeréves fönnállásának emlékét (1896 évet.) ezzel is megtisztelni és megörökíteni kívánván, szerény anyagi erőnkhöz képest, Isten és a Szűz-Anya segítségével és nagyszámú hitsorsosaink hozzájárulásával, Megyéspüspök úr, Ô Méltóságának bemutatott s Általa jóváhagyott tervek és költség alapján, - a község közepén Sodorics István, atyánkfia, által adományozott telken nyilvános kápolnát építünk.

Minthogy pedig az előirányzott költségeket e magasztos szándékunk elérésére ez ideig a legjobb szándékunk mellett sem tudtuk teljesen előteremteni, hogy a megkezdett építkezés a költségek hiányában fönnakadást ne szenvedjen, alulírottak egyenként és egyetemlegesen kötelezzük magunkat jelen kötelező levelünk erejénél fogva a még hiányzó összes építési és belső berendezési költségek elvállalására. Nem különben a kápolnának jó karban tisztességes fönntartására is magunkat és utódainkat kötelezvén, kijelentjük, hogyha később a kápolnánk fönntartására Isten segítségével kellő alapot tudunk létrehozni, ezen alapról évenként a tisztelendő német-gencsi plébános úr, mint illetékes lelkipásztorunk előtt amennyiben magasabb rendelet azt másképpen nem szabályozná, lelkiismeretes számadást tartunk. Mely szándékunk megerősítésére és az egyházmegyei Főhatóság kegyelmes engedélyének megnyerhetése czéljából kiállítottuk és két példányban adjuk jelen kötelező levelünket saját kezű aláírásunkkal és a község pecsétjével hitelesítve. Isten minket ugy segélyjen!

Gyöngyös-Apáti, 1902. évi június hó 26.-án”

A templom védőszentje Magyarország Patrónája helyett Szent István király lett. Az oltárt Jaroschek Mátyás szombathelyi oltárépítő mester tervezte. Az oltár felett a szent király képét helyezték el, amelyet gróf Széchenyi Rezső festett. A templom ünnepélyes megáldásáról és a primiciáról a Szombathelyi Újság is beszámolt. Megjegyezte az újság, hogy a kápolna nemes szívű emberek adományai mellett leginkább az újmisés édesapjának, a köztiszteletben álló

Sodorits István fáradozásának köszönheti létrejöttét. Az ünnepségre nagy tömeg gyűlt össze, így a szentbeszédet a szabad ég alatt tartotta meg Békefi István győri-egyházmegyés pap, aki Széchenyi Rezső gróf családjánál volt nevelő. (Forrás: Dr. Kiss Mária: Az Apáti templom 100 éves múltjából)

 

 

virtuális túra indításához kattints a fenti képen látható nyílra.
A tartalom nagyobb formátumú megjelenítéséhez válaszd a jobb alsó sarokban lévő teljes képernyő ikont.


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Gencsapáti Értéktára - Magyar